A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departement i rettssaker, og gjev råd til regjeringa og departementa i rettslege spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som ein sentral instans med kontor i Oslo under leiing av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les meir ...

Regjeringsadvokaten i media
Levert av Opoint


Aktuelt

  • Det har de siste dagene vært debatt i media omkring prosessen for å nominere norsk dommer ved EFTA-domstolen for perioden januar 2017 til januar 2023. Det er i den forbindelse vist til et brev fra Regjeringsadvokaten til Utenriksdepartementet av 19. august 2016.

    Les meir …
  • Ledige stillingar som advokat/advokatfullmektig

    Det er ledig 3-4 faste stillingar og nokre vikariat som advokat/advokatfullmektig.

    Les meir …