A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departement i rettssaker, og gjev råd til regjeringa og departementa i rettslege spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som ein sentral instans med kontor i Oslo under leiing av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les meir ...

Regjeringsadvokaten i media
Levert av Opoint


Aktuelt

 • Ledige stillingar som advokat/advokatfullmektig

  Det er ledig 3-4 faste stillingar og nokre vikariat som advokat/advokatfullmektig.

  Les meir …
 • Ledig vikariat for seniorkonsulent

  Nøkkelord

  innkreving, utbetaling, kontorarbeid, kontor

   

  Les meir …