A- A A+

Karriere hos Regjeringsadvokaten

Arbeidet som advokat er juridisk variert og omfattar både offentlegrettslege og privatrettslege spørsmål. Arbeidsoppgåvene er utfordrande, sjølvstendige og gjev brei erfaring i prosedyre. Embetet har i dag 50 advokatar og kan by på eit godt fagleg og sosialt miljø. Arbeidet fører med seg ein del reiseverksemd. Erfarne advokatar vil også få høve til å arbeide med meir komplekse saker, og vil med tida få høve til å prosedere for Høgsterett. Å vere tilsett som advokat/advokatfullmektig hos Regjeringsadvokaten medfører stor grad av sjølvstende. Ein får frå første stund ansvar for eigen portefølje, under dette også ansvar for å prosedere saker for domstolane.

Arbeidsoppgåvene hos Regjeringsadvokaten er svært varierte og utfordrande. Ein får erfaring frå mange ulike rettsområde. Embetet legg vekt på å oppretthalde eit godt sosialt og faglig miljø utan "spisse olbogar". Kompetanseoverføring er rekna som viktig, og advokatar med ansvar for særskilte saksfelt held med jamne mellomrom internkurs for kollegar. Generelt er open meiningsutveksling mellom kollegar eit grunnleggjande trekk ved arbeidsforma hos Regjeringsadvokaten. Embetet har også ei positiv haldning til anna kompetanseheving i form av kurs, seminar, utanlandsstudiar og liknande.

 

Personvernerklæring for Regjeringsadvokaten - fast og midlertidig ansatte

FaLang translation system by Faboba