A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Aktuelt

  • Vikariat som Arkivar - Rådgiver

    Embetet utlyser et vikariat som arkivar.

    Les mer …
  • Årsrapport 2020

    Årsrapporten for 2020 ligg nå ute.

    Les mer …

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som én sentral instans med kontor i Oslo under ledelse av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les mer ...

 

Administrative stillinger

Regjeringsadvokatens administrative personale har primært som oppgave å være advokatenes støtteapparat. Å arbeide som advokatsekretær hos Regjeringsadvokaten gir muligheter for variasjon, samt hyggelig og tett samarbeid med advokatene.

I tillegg til sekretæroppgaver, ivaretar denne gruppen alle andre administrative oppgaver innen økonomi, IKT, og innkjøp.

Administrassjonssjefen er personalansvarlig for de administrativt ansatte.

FaLang translation system by Faboba