A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som én sentral instans med kontor i Oslo under ledelse av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les mer ...

 

Aktuelt

  • Årsrapport 2019

    Årsrapporten for 2019 ligg nå ute.

    Les mer …
  • Digitale manuduksjoner

    På grunn av de pågående smitteverntiltakene kan ikke Regjeringsadvokaten avholde manuduksjoner for jusstudenter slik vi pleier. Våre advokater har derfor tatt initiativ til et testprosjekt med digitale manuduksjoner.

    Lenke til digitale manuduksjoner

Administrative stillinger

Regjeringsadvokatens administrative personale har primært som oppgave å være advokatenes støtteapparat. Å arbeide som advokatsekretær hos Regjeringsadvokaten gir muligheter for variasjon, samt hyggelig og tett samarbeid med advokatene.

I tillegg til sekretæroppgaver, ivaretar denne gruppen alle andre administrative oppgaver innen økonomi, IKT, og innkjøp.

Administrassjonssjefen er personalansvarlig for de administrativt ansatte.

FaLang translation system by Faboba