A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Aktuelt

For tiden begrenser de fleste deler av Asia gambling av alle slag, selv om noen underjordiske nettsteder eksisterer ulovlig. Imidlertid har enkelte områder i Asia som Macau og Singapore vist rekordinntekter siden de tillater landbaserte kasinoer. Årlig inntekt fra ulovlig nettbasert gambling genererer en estimert USD 2 milliarder USD.
  • Tildelingsbrev til Regjeringsadvokaten 2022

    Les mer …
  • Årsrapport 2020

    Årsrapporten for 2020 ligg nå ute.

    Les mer …

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som én sentral instans med kontor i Oslo under ledelse av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les mer ...

 

FaLang translation system by Faboba