A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som én sentral instans med kontor i Oslo under ledelse av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les mer ...


Regjeringsadvokaten i media
Levert av Opoint


Aktuelt

  • Arkivmedarbeider (engasjement 1 år)

    Embetet utlyser et engasjement som arkivmedarbeider i forbindelse med at eldre arkivmateriell skal klargjøres for elektronisk avlevering til Riksarkivet og at arkivet flytter deler av sitt materiell til en annen lokasjon.

    Les mer …
  • Praktikantordningen - søknadsfrist 30. september 2018.

    Les mer …
FaLang translation system by Faboba