A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som én sentral instans med kontor i Oslo under ledelse av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les mer ...


Regjeringsadvokaten i media
Levert av Opoint


Aktuelt

  • Storkammerbehandling av to dobbeltstraffsaker mot Norge

    For første gang siden KRL-saken i 2007 er to norske saker henvist til behandling i storkammer, EMDs øverste organ.

    Les mer …
  • Staten vant delvis fram i sak om foreldelse

    Saken gjaldt spørsmål om et tilbakebetalingskrav mot en privatpraktiserende psykolog var foreldet. I saken tok Høyesterett stilling til om foreldelsesfristen var avbrutt, fordi psykologen hadde erkjent kravet, jf. foreldelsesloven § 14.

    Les mer …