A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departement i rettssaker, og gjev råd til regjeringa og departementa i rettslege spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som ein sentral instans med kontor i Oslo under leiing av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les meir ...

Regjeringsadvokaten i media
Levert av Opoint


Aktuelt

  • Ledige vikariat som advokat/advokatfullmektig
    Det er ledig nokre vikariat som advokat/advokatfullmektig. Det kan også bli ledig faste stillingar.

    Les meir …
  • Ledig vikariat som advokatsekretær

    En av våre medarbeidere skal ut i foreldrepermisjon, og vi søker vikar i hennes sted. Stillingen utlyses med mulighet for fast ansettelse.

    Les meir …