A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som én sentral instans med kontor i Oslo under ledelse av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les mer ...

Regjeringsadvokaten i media
Levert av Opoint


Aktuelt

  • Årsrapport for 2014

    Rapporten finner du her.

     

  • Fredrik Sejersted blir ny regjeringsadvokat

    Kronprinsregenten har i statsråd utnevnt professor Fredrik Sejersted (49), Oslo, til ny regjeringsadvokat og leder for Regjeringsadvokatembetet.

    Les mer …