A- A A+
EØS- og EU-rett
Same- og reindriftsrettssaker
Høyesterettssaker
Menneskerettighetssaker
Skatte- og avgiftssaker
Plenumssaker for Høyesterett
Konsesjonssaker
Naturskadesaker
Utlendingssaker

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Embetet er prosessfullmektig for departementer i rettssaker, og bistår regjeringen og departementene i rettslige spørsmål.

Regjeringsadvokaten er organisert som én sentral instans med kontor i Oslo under ledelse av regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Embetet er administrativt underlagt Statsministerens kontor.

Les mer ...


Regjeringsadvokaten i media
Levert av Opoint


Aktuelt

  • Dom i Høyesterett: Tvangsbehandling av person med spiseforstyrrelser

    Dommen gir veiledning for når personer med spiseforstyrrelser kan tas under tvungent psykisk helsevern.

    Les mer …
  • Regjeringsadvokaten vertskap for det brasilianske Regjeringsadvokatembetet

    Regjeringsadvokaten skal være vertskap for representanter for det brasilianske Regjeringsadvokatembetet fra 31. august til 4. september.

    Les mer …